Připomínkovna

Na tomto místě najdete vše důležité. Co poslat, vyplnit, koupit, nacvičit, obstarat...Sledujte, prosím, denně.

.

                           ŠKOLNÍ ROK 2018/19 

3.1. 2019 Rok se sešel s rokem a je tady opět recitační soutěž. Prosím, pomozte dětem vybrat vhodnou báseň do                              třídního kola. To se uskuteční poslední den prvního pololetí 31. 1. Báseň nechť je, prosím, přiměřená věku                          dětí (žádná říkadla zralá pro školkové děti), alespoň 4 - 5 slok.

17. 12. Na pátek dejte, prosím, dětem do školy jablíčko a trochu cukroví. Sraz dětí je už v 7:20, abychom se stihli                          připravit na ranní "koledování" v hale školy. Prosím o dochvilnost. 
           
            Ve čtvrtek bude ukončena soutěž "O nejlepší vánoční cukroví" (3 kousky jednoho druhu cukroví s receptem).                      Ohodnocena budou 3 místa a estetický dojem cukroví.  
           
            V pátek bude odvezena sbírka na psí útulek. Máte-li staré, nepotřebné deky, pejskům v útulku se opravdu sejdou.              Vděčni budou za granule, pamlsky, piškoty, konzervy, pelíšky atd...Předem za pejsky moc děkuji.

            

4. 12.  Zítra proběhne kontrola fixů na tabulku. 

29. 11. Příští týden v úterý proběhne třídní soutěž " VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ" Děti si připraví ( a naučí se hezky podat) tři                   vtipy. Prosím rodiče, aby dětem pomohli s výběrem. Děkuji 

20. 11.  Vážení rodiče, blíží se nám tradiční předvánoční jarmark. Tentokrát vychází na úterý 11. 12.  Žádám všechny                       šikovné rodiče k zapojení do výroby vánočního zboží. To můžete shromažďovat ve škole od příštího týdne.                         Předem děkujeme.

1.11. Mám zde několik provozních info:

        Předně děkuji všem rodičům, kteří se zapojili společně s dětmi do sběrové akce.
        
        Nesympatie k čítance nám trochu zamíchala hodinami čtení, které jsme si upravili takto: úterý - čítanka, středa -              společná četba z knihy na pokračování, pátek - četba z vlastní knihy rozečtené doma. Prosím, aby všechny děti                nosily v pátek knihu, kterou doma právě čtou. Operativní výpůjčka ze školní knihovny může projít bez postihu                   maximálně jednou :-)

       Od začátku školního roku bojujeme se slovními úlohami. Houževnatě je vypracováváme do sešitů jako "vzorové" s          nadějí, že si je pak doma dle vzoru budou moci děti procvičit. Věřte tomu, že bez alespoň občasné domácí přípravy          to opravdu nepůjde a je velmi poznat, kdo si doma příklady prošel a kdo ne. 

      Čekají nás v příštím týdnu desetiminutovky z: prvouky (st. symboly, sousední státy, povrch...) matematiky (hlavně            geometrie - polopřímky, přímky, úsečky, měření, rýsování), češtiny ( párové souhlásky uprostřed a na konci slov,               abeceda - seřazení jmen...) 

     

14. 10. Na úterý dejte, prosím dětem na focení červenou mikinu nebo bundu.
              V pondělí vypukne sběrová akce, přebytečného papíru se můžete směle zbavovat přinesením do školy :-)
               Jazykolamiáda už v pátek :-)

8. 10.  Na páteční filmové představení mi chybí ještě některé platby. Prosím o uhrazení v co nejbližším termínu. 
            V poslední době přibývá ve třídě kázeňských přestupků. Nejedná se jen o nekázeň o přestávkách, ale také o                       nepozornost, neodevzdávání sešitů včas, nezapisování úkolů atpod. Toto vše se pak promítá do školních                           výsledků ( nepozornost, roztěkanost...) a zbytečných úkolů či poznámek. Počínaje zítřkem budu vám  každé                       takovéto chování sdělovat  písemně do slovníčku a za každé takovéto sdělení dám dítěti černé políčko tzv.                        "černocha" . Děkuji za pochopení.                         

26. 9.  Děti dostaly seznam jazykolamů k chystané soutěži JAZYKOLAMIÁDA.  Jejich úkolem je trénovat čtení jazykolamů. Šikovnost v jejich přeříkávání změří děti ve třídním kole JAZYKOLAMIÁDY 19. 9.. Nejlepší "brebtači" postoupí do školního kola (8. 11. ) Prosím, abyste občas s dětmi jazykolamy prošli. Děkuji.

Připomínám, že úkoly ze čtení jsou také povinné. Podpis rodičů  na konci strany nezaručuje, že děti ví, o čem čtou a čtení bez této podstatné skutečnosti postrádá smysl. Zeptejte se dětí občas o čem četly.


17. 9. Informace

Na SRPŠ vybíráme 200,- Kč ( do konce září)
Geometrický sešit budeme nechávat ve škole, pokud do něj nebudou mít děti domácí úkol.
Do matematických sešitů vypracováváme průběžně vzorové slovní úlohy. Prosím, občas se na ně s dětmi podívejte. Děkuji.

Týden 10. - 14. 9.

Všichni by už měli mít ve škole kufřík.
Upřesnění sešitů: Čeština, diktáty, psaní - č. 523
                                Matematika, desetiminutovky - č. 524
                                Prvouka - malá sešit bez linek, ovšem s LEWNOCHEM
                                Geometrie - velký nelinkovaný sešit , taktéž s LENOCHEM.
Všechny sešity ( včetně pracovních) prosím obalit. Prac. sešity, prosím, podepište na přední stranu.

Denně nosit fix na tabulku (prosím průběžně kontrolovat jeho funkčnost), pravítko s ryskou, brzy přibude kružítko.

V pátek 4. vyučovací hodinu máme v rozvrhu tzv. volné čtení. Spočívá v četbě knihy, kterou mají děti doma rozečtenu. 
Pomozte dětem s výběrem. Nežádoucí jsou pohádky a encyklopedie. Půjde o knihu s dějem, přiměřenou věku třeťáků.

Ráda bych uzavřela platbu za PS a AJ.

Tento týden už výuka dle rozvrhu v plném rozsahu.Několik důležitých informací k začátku nového školního roku:

Pondělí 3.9.

Zahájení školního roku v 8:00 hod. Jedna vyučovací hodina. Děti si nemusí brát žádné potřeby, ani přezůvky.

Úterý 4.9.

Výuka do 11:40 (4 vyučovací hodiny) S sebou aktovku, pouzdro, svačinu.
Z dalších potřeb: výkresy, DVOJE barevné papíry ( jedna sada na sešity), náčrtník,  sešity dle seznamu, toal. papír, ručník. Do konce týdne pak děti přinesou kufříky s výtvarnými potřebami.

Středa 5.9.

Začínáme plavat. Z důvodu vystřídání skupin už ve čtvrt na osum. Sraz tedy v 6:45 před školou. Upozorňuji na nutnost platných lékařských potvrzení před první lekcí ( rodiče žáků se skončenou platností potvrzení byli informováni mailem).

Informace k plavání:

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, koupací čepice (z 2. třídy), igelitová taška na boty, (pití v plastu), děvčata hřeben

Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů neúčastní lekce aktivně, si s sebou na převlečení vezmou sportovní oděv (tričko, kraťasy).

Věci na plavání dětem prosím uložte zvlášť do batůžku, aktovky si budeme opět nechávat ve škole.

Výuky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, týká se i kožních onemocnění včetně bradavic, oparů, koutků.

Při výuce nesmí mít žáci z bezpečnostních důvodů náramky, řetízky, prsteny, náušnice apod. Rovněž jsou zakázány dětské tetovačky.

Na konci minulého šk. roku jsme začali vybírat částku 250,- Kč na pracovní sešity. Prosím o úhradu ideálně během prvního týdne
 Přidává se částka na prac. sešity z angličtiny (202,- Kč). Platby prosím do 20.9.

26. 6. Na pracovní sešity příštího školního roku vybírám 250,-Kč. Ideálně do konce školního roku.

25. 6. Sraz zítra v 7:45 před školou. V 8:00 vycházíme do kina Luna.

Prosím, napište mi na mail, kdo bude chtít lékařské potvrzení (plavání) pro děti na tábor.


BAREVNÝ TÝDEN

Stejně jako v loňském roce, i letos jsme si v červnu naplánovali "barevný týden". Každý den je stanovena barva oblečení, kterou by měly děti mít na sobě. Pokud svršek této barvy není v dětském šatníku, vůbec nic se neděje, je to jen zábava :-). Tak vesele do posledních dní :-)

PONDĚLÍ - ČERVENÁ
ÚTERÝ - ŽLUTÁ
STŘEDA - MODRÁ
ČTVRTEK - ZELENÁ
PÁTEK - BÍLÁZÁVĚREČNÉ PROVĚRKY

PONDĚLÍ - matematika 1. část
ÚTERÝ - český jazyk
ČTVRTEK - prvouka
PÁTEK - matematika 2. část

SPOLEČNÉ FOCENÍ

V pondělí proběhne společné focení tříd. Cena fotografie 35 Kč. Prosím o vyjádření do slovníčku, zda máte o fotografii zájem a o poslání příslušné částky. Děkuji.

Dejte, prosím, dětem do školy ještě jednu várku papírových kapesníků. Jdou na dračku :-).

Sběrová akce

V týdnu od 14. - 18. 5. probíhá tradiční sběrová akce. Máte jedinečnou příležitost zbavit se nastřádaných papírových zásob a ještě tím přinést plusové body naší třídě.

Akce: !Ochrana člověka v mimořádných situacích".
Akce se uskuteční v Bělském lese, sraz dětí v 8:00 před školou

S sebou: sportovní obuv, oděv, svačina, pití, psací potřeby, pláštěnka, obvazový materiál dle možností (obinadlo, obvaz, trojcípý šátek apod.),

23. 4. Máme nový zapomínací arch. Tentokrát jsme trochu pozměnili pravidla. Kdo prolomí magickou hranici 10                         zapomínání nebo zlobení (modrá nebo černá políčka), nepojede na školní výlet. Všichni byli s pravidly včas                       srozuměni a nastoupili do nich s čistým štítem :-). Nezbývá než věřit, že nakonec pojedeme do Albertovce přece               jen všichni.

12. 2. 
Drobnosti:
Do plavání dejte, prosím, dětem igelitovou tašku na boty.
Od příštího týdne zavádíme nový sešit do hodiny Čtení - psaní. Linky jako sešity do ČJ. 
Minulý týden nám došly čmárací papíry. Můžete-li, pošlete, prosím nějaké. Děkuji

Plán prověrek:
13. 2. Desetiminutovka ČJ - rozdělení hlásek, druhy vět, slovo - slabika- hláska.
15. 2. Matematika - velká prověrka
16.2. Geometrie - velká prověrka

5. 2.
Ve středu 7. 2. jdeme na první lekci plavání. Sraz před školou v 7:25. S sebou plavky, ručník, mýdlo. 
Máte-li někdo k plavecké škole blíže než k naší, kontaktujte mne a můžeme domluvit sraz přímo na místě.
Nezapomeňte dát dětem čepice a šály. 
Je žádoucí, aby se první lekce účastnili i žáci, kteří nemohou plavat (nachlazení, bradavice). V této hodině totiž proběhne poučení o bezpečnosti, seznámení s řádem a celkově s prostředím plavecké školy. Neplavající si vezmou triko a  kraťasy na převlečení.

Tentýž den odpoledne se koná školní kolo recitační soutěže, do níž byli nominováni: 
Eliška Košinárová
Julča Vrtalová
Lukáš Piterka
Simča Napravilová
(náhradník)
Soutěž proběhne 5. vyučovací hodinu. Soutěžící po soutěži odvedu do ŠD.

Drobnosti
23. 1.

Prosím o výběr přiměřené básně do recitační soutěže. Třídní kolo se koná 31. 1. a některé děti nemají báseň dosud vybranou. Prosím, volte báseň vhodnou pro druháka ( ne verše pro příliš malé děti, ale naopak ani např. Vodníka)

Jak se děti celé čtvrtletí poměrně držely se zapomínáním, závěrem pololetí vše dohnaly. Prosím o zvýšenou kontrolu (fixy na tabulku, opravy, domácí úkoly) Upozorňuji, že čtení zadávám dětem jako domácí úkol a často zjišťuji, že tento úkol děti neplní. Čtení máme denně a denně jej zkouším.


Důležité info k plavání.
Z organizačních důvodů dochází ke změně doby plavání potěšujícím směrem. Hodina bude začínat v 8:00, takže sraz dětí posunujeme na 7:30. Všechny další informace zůstávají stejné. 

Upozorňuji na blížící se termín odevzdání lékařských posudků (19. 1.) a prosím o jeho dodržení.
Je nutné přinést originál potvrzení, takže ti z vás, kteří odevzdali kopii, pošlete prosím originál lejstro. Děkuji.

7.1. S blížícím se pololetím chystáme zvýšené prověřování vědomostí ve všech předmětech.
       ČJ - středa, Mat - čtvrtek, Prv - pátek
       HV - provedu zkoušení písniček 2. třídy (losování). Povinné dvě sloky :-)

Upozorňuji na notně zhoršené čtení po Vánocích.

VÝUKA PLAVÁNÍ - INFORMACE

Od 2. pololetí šk. r. 2017/2018 probíhá (místo běžné tělesné výchovy) výuka plavání. Výuka se koná na plaveckém bazénu při ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Pro třídu 2.A jsou lekce stanoveny na středy od 7.15 do 8.00 hod.

První lekce proběhne ve středu 7. 2. 2018.

Sraz před školou vždy ve středu v 6.40 hod. - odchod od školy v 6.45 hod.

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, koupací čepice, igelitová taška na boty, děvčata hřeben nebo kartáč na vlasy, pití v plastu, (malá svačinka)

(Po rozdělení do plaveckých skupin obdrží děti barevně rozlišené koupací čepice, na úvodní lekce je však nutno mít vlastní.)

Před zahájením výuky nutno dodat:

1. Lékařský posudek - originál

2. Souhlas se saunováním v unfrasauně

Odevzdejte nejpozději do 19. 1. 2018. Děkuji.

Bez těchto posudků nemůže dítě plaveckou výuku zahájit!

Lékařský posudek o způsobilosti žáka k plavecké výuce vydává ošetřující lékař dítěte na vlastním formuláři. Platnost posudku by měla být minimálně 1 rok (celá doba plavecké výuky).

Formulář Souhlas se saunováním děti obdržely ve škole.

Plavecké výuky se mohou zúčastnit pouze zdraví žáci - nesmějí se účastnit žáci postižení horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi - vyrážkami, koutky, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž některý člen rodiny je postižen infekční nemocí.

Z důvodu zvýšené možnosti ohrožení zdraví nesmí mít žáci při výuce náramky, náušnice (mimo ty s pojistkou), náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.

Žáci, kteří jsou přítomni, ale lekce se aktivně nezúčastňují (ze zdravot. důvodů), musí být vhodně převlečeni (sportovní oblečení - nejlépe tričko, kraťasy).

Žáci nesmí mít na kůži dětská tetování či jiné obtisky.

Věci na plavání uložte dětem zvlášť do batůžku, aktovky si budou žáci nechávat v šatně školy.

Na cestu na plavání a zpět vybavte prosím děti teplým oblečením, v zimě nutno mít čepici, rukavice atd.

Po návratu z plavání zpět do školy děti svačí ve třídě. Poté následuje běžná výuka dle rozvrhu hodin.

Před zahájením plavecké výuky jsou žáci pedagogickým doprovodem i lektory plavání důsledně poučeni o bezpečnosti.19.12.  V pátek je sraz ve škole v 7:30. Jako každý rok pějeme koledy. Prosím o dochvilnost.
           
              Na pátek: hrnek, oblíbený čaj. trocha cukroví, jablíčko (k rozkrojení), kdo chce, skořápkovou lodičku

              Přes Vánoce dom. úkol - naučit se svazovat švihadlo. 

             

17. 12. Startuje poslední předvánoční týden. S chutí do něj :-).
           
             Připomínám kontrolu fixů na tabulku ( stále častěji nemají děti na tabulky čím psát.)

            Od pondělka probíhá soutěž o nejlepší vánoční cukroví, připojte se :) Info na školním webu.

            V úterý v TV poslední letošní kolo Šviháka. Poslední tréninky a v úterý se těším na oslnivé výkony :-)

             Ve čtvrtek  "Návštěva vřesinské smečky" spojená s ukázkou psích kousků. V rámci akce proběhne sbírka na psí               útulek Dětmarovice  pod heslem "Udělejme opuštěným pejskům alespoň hezké Vánoce". Rádi budeme za                           granule, psí pamlsky, piškoty, deky...Předem  za pejsky moc děkuji.
             

10. 12. V úterý budeme tvořit vánoční jablíčka. Stejně jako v loňském roce tedy prosím do VV příslušné potřeby.                            (jablíčko, svíčka, párátka, špejle, rozinky, koření: badyán, hřebíček, skořice, želé bonbóny, stužky atd...fantazii se                 meze nekladou :-)

           Tento týden už zase prosím Čítanky místo Malých čtenářů 

20. 11. Dnes dostaly děti knihu Malý čtenář. Prosím, aby ji nosili dočasně místo Čítanky. Denně. Z této učebnice budou               v těchto dnech úkoly ze čtení.
             Dne 12. 12. se bude konat tradiční Vánoční jarmark. Prosím šikovné rodiče o věcné příspěvky k rozšíření                             prodejního sortimentu.
             Dnes začínáme nanovo evidovat zapomínání a "úlety" v chování. Všichni začínají s čistým štítem. 
             Ve čtvrtek 30. 11. proběhne 3. kolo "Švihácké ligy". V minulém kole jsem zaznamenala bohužel mírný                                 výkonnostní pokles.

Moc děkuji všem, kteří se zapojili do akce SBĚR :) Vyhodnocení následuje :-)

9.11. Zapomínání nám bohužel přibylo natolik, že se to neobejde na čtvrtletí bez kázeňských postihů. Počítat s nimi                  mohou žáčci, kteří v tomto čtvrtletí zapomněli osmkrát a více. 

         Denně dostávají děti úkol ze čtení. Kratší části, častěji kontrolované. Určitě se to osvědčilo. Nepolevujte, čtení se             nám zlepšuje.

6. 11. DNES ZAČÍNÁ TÝDEN SBĚROVÉ AKCE. PROSÍM O REAKCE :-)

29. 10. Tento týden prověrka z matematiky (včetně geometrie)

17. 10. V pátek se učíme v budově školní družiny. Vyzvednu si děti před školou a do družiny půjdeme společně.
              

              Zapomínání se nezlepšuje, právě naopak. Připomínám, že se blíží čtvrtletí...
             

              Prosím, nepodceňujte domácí úkoly ze čtení. V pondělí jsem udělala kontrolní akci a skoro polovina třídy                            neměla o obsahu článku zadaného ke čtení ani potuchy :-(. Čtení je důležité nejen v samotném předmětu, ale i v                předmětech dalších. Než děti překoktají text......:-( .

             Prosím o každodenní kontrolu slovníčku i ŽK.

             V pátek prověrka z prvouky. Značky a les .

2. 10. Několik informací: 
           
          Přibývá nám zapomínání, políčka rychle "modrají" (za čtvrtletí toleruji beztrestně 8 zapomenutí, za další už 
           následují sankce).

         Příliš se nám nelepší čtení, trénujte, prosím, opravdu denně a texty podepisujte tužkou, děkuji.

         Písanku ať děti nosí denně (nebudou-li ji mít zrovna ve škole na kontrole)

         V pondělí 9.10. nebo ve středu 11.10. si napíšeme opakování z Prvouky. (Rok, měsíce, škola, dopravní značky,                   důležitá telefonní čísla, poznávání listů a plodů- viz. PS)

         

20. 9. Na pátek procvičte učivo o větě. ( Kolik má text vět? Jakým písmenem začíná 3., 7....věta? Kolik slov má                         2. věta? Atd.)  Děti znají, procvičujeme denně. V pátek malá desetiminutovka na toto učivo.

Příspěvek SRPŠ na letošní školní rok ve výši 200,-Kč prosím do 30. 9.

DNE 12. 9. SE KONAJÍ 1. LETOŠNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. ZAČÁTEK V 16:30 hod.

7. 9.  Dnes dostaly děti učebnice a část pracovních sešitů. Prosím, abyste je dětem zabalili. Do ŽK jsme vložili lejstro               o  skleróze, prosím, sledujte průběžně. 
         Děti, které dnes neměly sešity, dostaly obaly, do nichž jsem napsala číslo požadovaného sešitu, proto, prosím,                   urychleně  doplňte, denně do nich budeme psát.
         V úterý už začínáme cvičit, nezapomeňte dát dětem cvičební úbor. 
         Prosím doplnit stírací tabulku a fix, bezpodmínečně vyžaduji slovníček k zapisování úkolů a povinností.

         Sledujte pravidelně náš web, zejména rubriku "Připomínkovna". Máte - li jakýkoliv dotaz, kontaktujte mne na Vám             známé adrese  panacova.eva@seznam.cz


  Na pracovní sešity do AJ vybíráme 200,-Kč  (do 25. 9.)

6. 9. Od zítřka se učí podle rozvrhu hodin. Rozdáváme učebnice, popisujeme sešity, což jsme dnes nestihli, jelikož                 jsem rozdávala učebnice za 1. stupeň. Vyučování končí po 5. vyučovací hodině.( 12: 35)
        Tělocvik ještě zítra nebude, úbory stačí až na úterý.

31. 8.  Několik úvodních informací k začátku školního roku.

       4. 9. Nástup do školy. Pouze jedna vyučovací hodina ( uvítací - povídací). Rodiče již dětem ve třídě neasistují :-)

       5. 9. Vyučování do 11:40. První dvě hodiny budeme ve škole, od 10 hod. bychom měli snad konečně shlédnout                       přehlídku dravců, která byla již dvakrát zrušena kvůli počasí. Z tohoto důvodu je ukázka zdarma. S sebou                         přezůvky, svačinu, slovníček k  zapisování důležitých informací na další dny, psací potřeby, papírové                                  kapesníky, mýdlo a ručník.

      6. 9.  Děti si přinesou sešity, obaly,  výkresy, náčrtníky..., aktovku na učebnice. Žáci v naší třídě noví,  případně        ti, kteří na konci roku neodevzdali barevné papíry k výrobě obalů, přinesou barevné papíry. V průběhu týdne pak prosím nosit  kufříky s požadovanými potřebami.

         Sledujte web, budu průběžně doplňovat.

-    Do pátku 30.6. prosím přinést barevné papíry pro přípravu barevných obalů na sešity.

Potřeby do 2. třídy:

 • 8 sešitů č. 512

 • 6 sešitů č. 513

  (sešity ve variantě bez pomocných linek)

 • 1 sešit č. 420

 • 1 sešit č. 623 (úkolníček)

 • notový sešit

 • obaly na učebnice a sešity

 • náčrtník

 • 2x barevné papíry (A4)

 • 30 ks výkresů A4 (volné listy, ne v trhacím bloku)

 • 20 ks výkresů A3 (volné listy, ne v trhacím bloku)

 • temperové barvy

 • paleta

 • vodové barvy

 • štětce (ploché i kulaté, několik velikostí)

 • kelímek na vodu

 • černá tuš

 • redispero (lépe s ploškou)

 • hadřík

 • igelitový ubrus

 • zástěra nebo staré tričko do VV

 • plastelína

 • podložka na modelování

 • nůžky

 • tyčinkové lepidlo

 • voskovky

 • suché pastely

 • kufřík na potřeby do VV a PČ

  (potřeby do VV a PČ dětem prosím podepište)

 • pouzdro

 • pastelky

 • tužky č. 2 a č. 3

 • pero (2x )

 • strouhátko

 • guma

 • pravítko

 • stírací tabulka + fix na stírací tabulku + hadřík

 • cvičební úbor + přezutí do tělocvičny se světlou podrážkou (uložit do prodyšného pytlíku)

 • 2x papírové kapesníky (vytahovací)

 • mýdlo (tekuté s dávkovačem)

 • ručník (s poutkem, podepsaný)

 • přezůvky s pevnou patou


26. 6.- Pokyny k poslednímu školnímu týdnu
            27. 6.  Kino Luna. Sraz 7:45, návrat kolem 12:30 - 13:00. Obě cesty jdeme pěšky, dejte tedy dětem vhodné obutí, 
            ať neskuhrají, že je boty tlačí. 
           
           28. 6. Výlet. 
                      Sraz: 8:00 před školou
                      Návrat - 12:30 - 13:00 ke škole
                      Sportovní oblečení a obutí, pláštěnka, svačina a pití
                      Do autobusu všechny děti povinně igelitový sáček pro případ nevolnosti. Dle potřeby dejte, prosím, dětem                       Kinedryl (také na cestu zpět).

           29. 6. Hry a hračky  s sebou. Poslední hodinu , umožní-li to počasí, půjdeme na zmrzlinu. Ukončení vyučování v 
                      11:40

           30 6. Vydávání  vysvědčení. Ukončení vyučování v 8:45.

          
                      

19. 6. -  Vystoupení "dravců" se díky špatnému počasí opět nemohlo konat a v tento školní rok se již neuskuteční. 
               Snad v září. Pro ty, kteří ještě  nezaplatili  kino, přesunu 50,-Kč na tuto odálost. Těm, kteří již kino zaplatili, po-
               šlu částku po dětech zpět.

   -    Ve čtvrtek 22.6. jdeme na akci "Lidé lidem  2017". Ta se koná na Masarykově náměstí v centru Ostravy. S sebou  v
        tento den pouze svačinu, případně pláštěnku a dvě jízdenky (případně ODISku). Vyberu před akcí ráno. Návrat               přibližně stejně jako při běžném rozvrhu, možná o chlup později.

       

13.6. Zítra výjimečně matematika a je v ní DÚ 
           Na čtvrtek přinést  oblíbenou hračku (děti ji budou kreslit)

8.6. Soupis plateb do konce školního roku:
        Školní výlet (28. 6. Záchranná stanice Bartošovice) 240,- Kč
        Filmové představení (kono Luna 29. 6.)  50,-Kč
        Pracovní sešity na příští školní rok (3x matematika, písanky a PS k prvouce)  261,- Kč  Netýká se žáků, kteří s ná-
        mi nebudou příští rok chodit.

6.6.  Ve čtvrtek jdeme do divadla. Sraz v 7:45 před školou. Prosím adekvátní ohoz dětí :-). Ukončení výuky dle rozvrhu 
          hodin.

1.6.  Zítra ve škole slavíme Den dětí. Sraz v 7:50 před školou. Sportovní odění a obutí, s sebou svačinu, pití. Ukončení vyučování dle platného rozvrhu hodin.

28. 5. Ve středu 31. 5. se fotíme na společnou třídní fotografii. Vybíráme 30,- Kč

           Od 12. - 16. 6. budeme mít "BAREVNÝ TÝDEN". Vyberte, prosím, dětem ze šatníku oblečení příslušné barvy 
           
(máte - li).

Pondělí - modrá
Úterý -    žlutá
Středa -  červená
Čtvrtek- zelená
Pátek  -  bílá

16. 5. Dětem došly papírové kapesníky, prosím o další várku :-)
           U čtení, prosím, dbejte na intonaci věty (děti často čtou konec věty až po upozornění) a na hlasitost (máme
           několik "kuňkalů", které není vůbec slyšet, natož aby jim bylo rozumět)
           Poslední požadavek: dejte, prosím, dětem do zásoby nový sešit pro případ, že dopíší starý do konce (ČJ, Mat).                Děkuji.

8.5. Zítra dejte, prosím, dětem do školy jejich kartáček na zuby. Měla by proběhnout beseda o správném čištění chrupu :-).

3.5.  Projektové vyučování nás čeká v pátek. Sraz dětí u školy bude něco před osmou tak, abychom mohli v 8:00 
        vyrazit na trasu. Jelikož se budeme celé dopoledne pohybovat venku (samozřejmě pokud už ráno nebude hus-
        tě pršet), děti nechť přijdou sportovně oblečeny a obuty. S sebou raději přezůvky, pláštěnky, svačiny, pití. V rámci 
        akce "Ochrana člověka při mimořádných událostech" budeme nacvičovat mimo jiné i ošetřování jednotlivých 
       částí těla a jejich ovazování obvazem. Přibalte, prosím, dětem do batohu nějaký ten obvaz, obinadlo. Návrat ke 
       škole bude jako dle běžného rozvrhu. 

3. 5. Drobnosti:
       -   

28. 5. Prosím, dejte dětem do školy složky na barevné papíry, jak jsme se domluvili na třídních schůzkách. Prozatím jsem viděla jen tři :-). Děkuji.

25. 4. Dnešní úkol je čtení ze Slabikáře str. 69 (psacím písmem)
           Dokončení stránky v písance (kdo nestihl). Na čtvrtek zopakujte, prosím, s dětmi prvouku ( mají poznačeno v  
           úkolníčku).
          Pokračujeme v akci "NOSÍME  A POUŽÍVÁME ZÁLOŽKY",  píšeme opravy.
          Zmenšujeme písmo ( u některých dětí je až příliš velkého kalibru), zachováváme správné poměry písmen.
          Na pátek je básnička.

11. 4. Kdo  máte možnost dodat  tzv. čmárací papíry (k dětskému kreslení ve volných chvílích, třeba i z jedné strany 
            popsané), budeme za ně rádi. Děkujeme.

21. 3. Drobnosti
           -  Dejte, prosím, dětem náhradní sešit (ČJ, Mat). Když v hodině sešit dopíší, nemají kde pracovat.
           -   Odbourávejme počítání na prstech :-)
           -   Udělejte občas s dětmi nějaký ten slovní příklad. Zopakujte pojmy otázka, výpočet a odpověď. 
           -   Mnoha dětem chybí fix na tabulku, tabulky jsou mnohdy v "dosluhujícím" stavu. V pátek dám dětem domů. 
                Zhodnoťte a buď je umyjte nebo pořiďte novou. S tabulkou pracujeme denně.
           -   Připomínám nutnost psaní oprav. 
           -   K procvičování čtení používejte i jiné zdroje než Slabikář. 
           

13. 3.  Složku s písmenky už děti nemusí nosit.
            Doplňte, prosím, fixy na tabulku.
            Ve čtvrtek si napíšeme malou prověrku z prvouky. K číslici budou mít děti za úkol doplnit měsíc (2-únor, 
             7 - červenec atd.) a také obráceně (leden - 1, srpen - 8...)
             Zájemci o focení, prosím o úhradu platby nejpozději do středy 15. 3.
             Dnes děti dostaly do žák. knížky lejstro, kde budu zaznamenávat, co kdy kdo zapomněl (abyste měli přehled).
             Prosím o pravidelnou kontrolu a podpis. Děkuji

20. 2.  Dnes děti nedostaly domácí úkol. Mají jen udělat opravu školního přepisu, případně dopsat písanku, pokud
            ve škole nestihly.
            Na čtvrtek do prvouky se mají děti naučit měsíce. Aby je dokázaly vyjmenovat a říct, které jsou jarní, letní, 
            podzimní a zimní. Budu zkoušet :-)

15. 2. 

Několik připomínek ke čtení...
 
Veďte děti ke čtení po slabikách, ne po písmenkách.
Slabiky by mělo dítě plynule spojovat, ne číst si je nejdříve šeptem a pak teprve říct celé slovo (tzv. dvojí čtení - nežádoucí). Do hodnocení čtenářských úkolů už budu zařazovat intonaci věty podle znaménka ( tečka, otazník).
Předložky je třeba číst dohromady se slovem, důraz je na předložku. 

...a psaní

Pokud některým dětem stále nejdou správné poměry velikosti písmen, můžete ještě vypomoci pomocnými linkami (tužkou).
Veďte děti alespoň k malému zmenšení písma. Někteří mají opravdu písmo až příliš veliké. 
Od příštího týdneme začneme psát opravy. To znamená, že slovo, v němž je chyba, napíše dítě do opravy správně. Za cvičení budu psát červeně O: Tam bude oprava začínat :-). Snažte se, prosím, alespoň zpočátku v tomto děti důsledně kontrolovat. Oprava je velmi důležitá a hodně na ni dbám.
Za dobu, co mám děti ve svých "pedagogických spárech" dokážu už trochu odhadnout, kdy se dítě snaží a kdy cvičení odbylo. V tomto druhém případě se tedy občas setkáte i s poněkud horším hodnocením (3,4...). 
Od pondělka začínáme písemně evidovat zapomínání, případně chování - oba póly :-).6. 2. Několik připomínek, které mi leží na srdci:

Děti pomalu zvládly základy psaní do sešitu. Je třeba vychytat ještě některé mouchy. Tady jsou:

-    Čtěte, prosím, moje červeně psané vzkazy. Později to děti budou dělat samy, ale nyní o to žádám Vás s tím, že vzkaz dětem případně  vysvětlete a trvejte na dodržování Nejčastěji jde o písmenka či slova k procvičení. Ta napíšu jako vzor pod cvičení s komentářem "Procvič". Na mysli mám to, že dítě si na celý řádek potrénuje správný tvar písmene nebo slova. 

- Mezi jednotlivými cvičeními vynecháváme řádek 
- Na nové stránce nepíšeme na první linku, nýbrž do první mezery
- Brzy začneme psát opravy špatně napsaných slov (info bude následovat)

- Stále pracujeme hodně s pastelkami a stírací tabulkou. Jelikož si děti rády kreslí na tabulku i mimo plán, fixy nemají příliš dlouhou životnost, proto je třeba je (i pastelky) pravidelně doplňovat. Shánění fixů, pastelek, tužek a per v hodině komplikuje práci a zdržuje. 


Recitační soutěž :
Úterý 5. vyučovací hodina klubovna Lukin. Děti ať mají s sebou básničky na papíru (pro případ náhlého výpadku paměti hodím "záchranné lano"). Po skončení  soutěže odvedu děti do ŠD. Děti recitují moc hezky, vůbec jsem se nemohla rozhodnout, koho vybrat!


30. 1. Zítra dostanou děti výpis svého prvního vysvědčení. Dejte jim, prosím, s sebou nějakou složku. 
           Zítra odpadá pohybový kroužek vedený p. uč. Hančarovou.

25. 1. Na středu (1. 2.) mají děti úkol z angličtiny - naučit se slovíčka ( hračky, barvy). Lejstra by měla být založena v                žákovských knížkách.
          Třídní kolo recitační soutěže si uděláme v pondělí 30. 1.

5. 1. Každoročně pořádá škola soutěž v recitaci žáků. Školnímu kolu předchází kolo třídní. To naše se bude konat 
         27. 1.. Účastnit se budou všichni žáci. Čtyři nejlepší postoupí do školního kola. Vyberte, prosím, dětem báseň k              přednesu (přiměřenou délkou i obsahem). Děkuji.

3. 1. Připomínám přinést ručníky a cvičební úbory (zítra tělocvik)
         Dnes jsme psali opis ze Slabikáře. Hodně dětí s tím měla docela problém a to i když jsme provedli nejprve nácvik          všech slov na tabulku. Problémy dělá poměr velikosti písmen, zapisování všech čárek, délek, teček, není                         dostatečně zažito napojování písmen, u některých i samotné tvary. Zítra zadám dětem domácí  úkol opsat dva                řádky ze Slabikáře do sešitu. Prosím o kontrolu a podpis úkolu. Děkuji.

        20. 1. uzavírám kauzu WEBOVKY. Pokud se nechcete podílet, prosím, informujte mne, ať mám přehled a mohu se 
                   zařídit jinak. Děkuji.

19. 12.

Ode dneška používáme nový sešit s širokými linkami k přepisům a diktátům. Dnes několik žáků sešit nemělo, prosím o něj tedy zítra (děti mají poznamenáno ve slovníčcích).

Prosím o kontrolu pouzder dětí. Často chybí pero, či fix na tabulku,  pastelky jsou v neúplném stavu apod. 

Ve středu proběhne soutěž O nejlepší vánoční cukroví. Připomínám - 3-4 kousky z jednoho soutěžního druhu cukroví (možno soutěžit i s více druhy, pak od každého druhu 3ks) + recept na jeho výrobu. 

Ve čtvrtek dejte dětem do školy jablíčko, případně trochu cukroví. Máte-li nějaký hezký dětský film na DVD nebo flesch disku, prosíme o zapůjčení na tento den. Děkuji.

Navýšení kapacity webových stránek bylo uhrazeno ( potvrzení jsem všem poslala), prosím o 84,-Kč. Děkuji.

Děkuji všem rodičům, kteří poslali fotografie z Pasování. Není jich mnoho, ale snad něco vyberu.

14. 12. 

Prosím všechny "fotografy", kteří na Pasování zvěčňovali své ratolesti, případně veškeré dění okolo, aby byli tak moc hodní a poslali mi nějaké fotečky. Ráda bych dala album na Rajče a já nějak  v tom "švungu" nestíhala cvakat. Děkuji :-).

12. 12.

 Zítra se koná VÁNOČNÍ JARMARK. V budově školní jídelny, v čase od 15 - 17 hod. Jste srdečně zváni. Všem rodičům, kteří poslali nějaké vánoční zboží k prodeji, děkujeme.

Dne 21. 12. se koná ve škole tradiční soutěž O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ. Pro zařazení do soutěžě stačí poslat tři kousky jednoho druhu cukroví s receptem. Vítězná 3 místa budou odměněna.

Na pondělí 19. 12. dejte, prosím, dětem do školy sešit s širokými linkami. Začneme s diktáty a přepisy. Sešit obalte. Děkuji.


9. 12. 

Na úterý 13. 12. dejte, prosím, dětem do VV potřeby k výrobě vánočního jablíčka (jablko, svíčku, koření - hřebíček, skořice, badyán, želé bonbóny, sušené ovoce, špejle, oříšky, ozdobná zapichovátka, stužky atd.) Budeme vyrábět zboží na vánoční jarmark. 

24. 11. Děti mají úkol v Prvouce - nakreslit pokojíček (do PS). Úkol je na pondělí.
22.11. Střípky:
            Rychlé tempo ve čtení a psaní je bohužel nutné :-(. Prosím o opravdu důsledné každodenní čtení.
            V písance ke Slabikáři bývá dole písmenko na řádku tiskacím písmem. Děti jej mají psát psacím. Jde o nácvik 
            přepisu.
            U čtených textů kontrolujte otázkami, zda dítě ví, o čem četlo.

1. 11.  Mám několik drobností:
            - Vánoční focení proběhne 15. 11. Máte-li ještě někdo zájem (lístečky jsem dala dětem v pátek), pošlete po 
              dětech a do termínu focení i příslušnou finanční částku (250,-Kč)
           -  Kontrolujte, prosím, dětem denně: záložku, pastelky, procházejte sešity i slovníček (v případě, že se odpol.
              nedostanu na net, píši aktuální informace tam). 
           -  Fixy na tabulku  mají mít děti v pouzdře (hlavně pro možnost vaší kontroly). Dost často mají děti problém, že 
              jejich fix je již "za zenitem" a pak si narychlo půjčují nebo musíme improvizovat, což narušuje výuku. Mohou 
              mít i fix druhý, do zásoby.
           -  Prosím, podepisujte veškeré mé vzkazy, dom. úkoly a to i ze čtení.
           -  Čtení trénujte denně. Je to velmi znát, kde se toto dělá.
           -  U mnoha dětí přetrvává špatné držení tužky. Pokud nebudou důsledně opravovány i doma, špatný návyk jim 
              zůstane.
             

26. 10.  Dne 18. 11. bude vyhlášeno pro žáky ředitelské volno. . Školní družina bude v provozu. Žádáme rodiče, aby nahlásili do 4. 11. 2016 vychovatelkám zájem o umístění dítěte v ŠD v době ředitelského volna (jedná se o děti, které jsou řádně přihlášené k docházce do ŠD). Ve školní jídelně si mohou žáci objednat na uvedený den oběd za plnou cenu.

 

18. 10. Dnešní úkol je z matematiky. Poznačené zelené sloupečky opsat a vypočítat do malého sešitu matematiky.
Prosím o pravidelné podepisování všech textů zadaných jako DÚ.
Do složky k číslům dejte, prosím, dětem příklady a tečky (červeno-modré).Pokud možno nějak přehledně, ať s nimi můžeme dobře pracovat.
Na čtvrtek do PČ prosím jeden středně velký korálek na provlečení. Připomínám lisování listů na příští týden. Děkuji.

17. 19. Prosím, nastříhejte dětem písmena z obálky. Dostaly je už v pátek, ale dnes je neměli všichni připraveny, proto jsme s nimi nemohli pracovat. Opravujte dětem nesprávné držení tužky. Vkládám obrázek, abyste měli přesný návod, jak má správný úchop vypadat.

Čtěte důsledně se záložkou a kontrolujte, zda děti záložky mají. Čtěte denně alespoň krátké texty. Kontrolujte pastelky a fix na tabulku. Ten používáme každý den a sem tam už někdo fix nemá, což zdržuje a ruší při práci. Sledujte pokud možno denně webovky. Děkuji.

Dnes mají děti za úkol jen čtení. (Texty k P,p)

12.10. Zítra jdeme po druhé vyučovací hodině do MŠ Klegova na besedu s pánem a jeho slepeckým psem. Jelikož je to narychlo, nestihla jsem dát dříve na vědomí, že doporučený příspěvek na psí granulky je 10,-Kč. Vyučování bude končit 11:40 jako vždy :-)

Na zítra mají děti úkol vybarvit pracovní list do HV a zopakovat si texty ke čtení.

12. 10. Sbírejte, prosím podzimní listy a lisujte je. Příští týden v pracovních činnostech využijeme. Děkuji.

10. 10. Díky všem, kteří jste se hned zkraje zapojili do sběrové soutěže.
             Prosím, dejte dětem do školy opět ručníky.
             Ani dnes není písemný úkol, jen čtení. 

5. 10. Z důvodu konání voleb v naší třídě se v pátek uskuteční naše vyučování v budově školní družiny. Sraz všech 
            nedružinových dětí bude v 7:55 před budovou družiny. Prosím o dochvilnost, družina se zamyká. Do aktovky:
            ŽA, PS k ŽA, Mat, Prv.(krom jiného)

           Dnes mají děti domácí úkol jen ze čtení. Texty k L,l v zadní části PS k ŽA. Už nyní se začíná u 
          některých projevovat každodenní trénink. Prosím, abyste mi texty, které s dětmi procvičujete, vždy podepsali. 
           Děkuji.

4. 10.  Do malého sešitu matematiky jsme dnes napsali dva sloupečky příkladů. Z PS budu dávat někdy za dom. úkol, 
            proto se děti učily úpravu. Dbejte, prosím, aby děti psaly číslice správně (jedničku ne zespod, trojku a čtyřku na 
            správnou stranu atd). Občas se podívejte dětem do složky s písmeny a pomožte jim je srovnat. Děkuji. Na TV 
            děvčata se staženými vlasy.

3. 10. Při nácviku slabik prosím nenacvičujte s dětmi stylem M-A...MA, ale snažte se, aby hlásku se samohláskou 
            spojily hned. Při pravidelném procvičování brzy pochopí princip a pak už půjde čtení dobře. Texty ke čtení 
            najdete na str. 29 v PS k Živé abecedě nebo v zadní části Živé abecedy. 

30.9. Dětem jsem dnes vysbírala malé sešity z matematiky, nepátrejte po nich :-)
           Domácí úkol je v písance. Znovu (a denně), prosím, zopakujte čtení slabik a slov (PS k Živé abecedě, Živá
           abeceda). Jen pravidelným tréninkem dosáhneme dobrých výsledků.

29.9. Dnešní dom. úkol není písemný. Procvičte, prosím, s dětmi text (část k písmeni M,m) v PS k Živé abecedě str. 29
           Zítra je poslední den, kdy lze zaplatit příspěvek SRPŠ.
           Znovu připomínám strouhání pastelek a pravidelné procvičování písmen - slabik -slov skládáním a čtením.

27. 9.

 Dnes dostaly děti nová písmenka (M,L,S,) prosím, nastříhejte. Začali jsme skládat slabiky, prosím o každodenní procvičování. Některé děti nestihly dokreslit obrázek z výtvarky a vzaly si ho domů k dokončení. Ve čtvrtek jej budu požadovat.

25. 9.  Na víkend dostaly děti za úkol číst písmenka ze Živé abecedy str. 8 - 9
           Obalte a podepište, prosím, všechny sešity.
           Skládejte doma s dětmi písmenka.
           Prosím o každodenní strouhání pastelek.
           V pátek dostaly děti MLÉČNOU KARTU. Všechny informace o jejím používání najdete na letáku, který jsem  
           dětem ke kartě dala.           

20. 9.  Na čtvrtek do PČ prosím noviny
             Pochvaly za chování, které jsem dnes dětem dala jsou za práci v hodině.
             Na VV některým dětem ještě chyběl ubrus na lavici, případně zástěra. Doplňte.

19. 9. Dnes jsem vybrala dětem písanky ke kontrole. 
           Prosím, kontrolujte aktovku dle rozvrhu hodin. Pokud dítě nemá v hodině prac. sešit, nemůže pracovat a do                    další hodiny by si měl učivo doplnit.
           Na zítra do Matematiky sešit č. 513 (budeme trénovat psaní číslic)
           Zítra rozdám dětem písmenka- všechny zbývající samohlásky. Prosím o nastříhání a popsání.17. 9. U psaní prosím opravujte důsledně držení tužky. Denně kontrolujte všechny prac. sešity, slovníček (úkoly) a pastelky. Děkuji.

Prosím o podepisování mých vzkazů ve slovníčku, ať mám přehled, zda jste vzkazy četli. Podepisujte i domácí úkoly, jak jsme se domluvili na třídní schůzce. Děkuji. Dnes mají děti úkol v písance.

Vysbírala jsem si Žákovské knížky, abych dětem zapsala známky.


13. 9. Některé děti tvrdí, že maminky neví, jakou složku na písmenka...Vkládám tedy fotografie a prosím o co nejrychlejší obstarání. Děkuji.

Prosím o trénink zavazování tkaniček. Nutné. :-)

Znovu připomínám, že je nezbytně nutná každodenní kontrola pracovních sešitů. Zaznamenávám tam DÚ (touto značkou). Domácí úkoly, prosím, podepisujte. Děkuji.

Zítra (úterý 13. 9.) rozdávám písmenko "o". Obálku se jménem a číslem pošlete po dětech zpět. Děkuji.


12. 9. Prosím, aby měly děti nastříhaná písmenka A(a) založena ve složce k tomuto účelu určené. Totéž prosím u číslic. Děkuji.

8.9. Ne všichni mi odevzdali kartičky pojištěnce, některé děti nemají ještě vyplněné Žákoské knížky a záložky v pracovních sešitech. Prosím o doplnění.

Platba SRPŠ činí 200,-Kč na žáka a je splatná do konce září.

7. 9. Dnes jsme měli první tělocvik. Bohužel neměly všechny děti převlečení. Prosím, aby v pátek byli na tělocvik již všichni řádně  připraveni.

Doufám, že všichni našli zadaný DÚ. Jeden řádek ve velké písance.

Zítra posílám první písmenka. Místo podpisu připomínám napsat číslo (bude na zadní straně). Složky s rozstříhaným A,a (žádná jiná písmenka, prosím) pak děti přinesou v pátek do ČJ.

6. září: Počínaje tímto dnem bude vyučování denně do 11:40, tedy čtyři vyučovací hodiny. 
Ráno se budu v 7:40 pohybovat v prostoru u šaten, takže tam děti mohou už samy přijít. Rozvrh hodin najdete v příslušné rubrice, co na který předmět nosit, vám řeknu na zítřejší schůzce.

 Upřesnění na úterý:

Živou abecedu 
Pracovní sešit k Živé abecedě ( děti mají svůj první úkol - chlapci vybarví chlapce, dívky vybarví dívku),
Pracovní sešit matematiky 1 (Co nejdříve prosím o obalení a podepsání) 
Pouzdro se zastrouhanými pastelkami
Výkresy a kufříky je možno přinést na třídní schůzku, ať to nemají děti tak těžké
Slovníčky slouží dětem k zapisování plateb a ke vzkazům, později si do nich budou zapisovat domácí úkoly. Slovníčky, prosím  podepište.


5. září:  Vyučování bude 3 vyučovací hodiny - do 10:45. S sebou: Aktovku s pouzdrem (pastelky), přezůvky, malý slovníček (zapisování plateb, vzkazů atd...), svačinu (doporučuji plátěný ubrousek na lavici), pití, ručník, mýdlo, papírové kapesníky a toaletní papír (ti, kteří nedali dnes), lísteček na focení ( kdo nedal dnes a má ještě zájem...platbu prosím do 7. 9. - možno platit na třídních schůzkách v úterý), balík kancelářských papírů, stírací tabulku a fix. 

1. září:  Na zítra - aktovka s pouzdrem (pastelky). Ručník, mýdlo, toal. papír, papírové kapesníky, lejstro o focení.

Prosím, abyste mi na e-mailovou adresu (panacova.eva@seznam.cz) poslali mail, abych si mohla vytvořit adresář k naší komunikaci (nezapomeňte uvést jméno dítěte :-) ). Děkuji. Ten, kdo bude první, postupuje do slosování o zájezd na Hawai :-).

Těším se na vás :-).