Mým marodům

                       V době nemoci Vašeho dítěte zde najdete aktuální učivo, které je nutno vypracovat nebo projít. 

3. ROČNÍK

Moji milí marodi, ať se tak moc doma nenudíte, tu máte nějaké ty úkoly :-D

Do 30.11.

ČJ - po str.54
Písanka - po str. 19 včetně
Mat. - dokončení 1. dílu PS
Prv. - povolání ( PS po str. 27 včetně)

Do 9.11.

ČJ - po str. 40
Písanka - po str. 16 včetně
Mat - po str. 44
Prv - PS po str. 22

Do 5. 10.

ČJ - po str. 18
Písanka - po str. 7 včetně
Mat. - po str. 17 včetně
Prv. - PS po str. 13

Do 21. 9. 2018
ČJ - po str. 12
Písanka - po str. 3
Mat - po str. 10 ( zaměřte se, prosím, na slovní úlohy , vzorový příklad je v sešitě)
Prv - PS po str. 9
 Do sešitu Prvouky ( nelinkovaný) vypsat rozdělení značek (dle učebnice). Heslovitě. Na pondělí ke každé skupině značek jednu značku nakreslit nebo vytisknout a nalepit.